29. 1. 2020  5:56 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ