11. 12. 2019  7:13 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0565-11
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2012
Datum ukončení projektu:30. 06. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0