10. 12. 2019  7:08 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0565-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0