24. 10. 2020  20:38 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0565-11
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2014
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0