24. 2. 2020  1:48 Matej
Akademický informační systém

Projekty


Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára

Garant: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt navrhuje vybudovanie laboratória robotiky s orientáciou na tvorbu softwaru pre zložité riadiace systémy mobilých robotov. Cieľom je pohnúť komunitu robotikov na Slovensku od zamerania na konštrukčné a hardwarové problémy mobilných robotov pri práci s pomerne triviálnym softwarom ku komplexným riešeniam. V prostredí silnej softwarovej tradície na UI FMFI UK chceme odchovať generáciu softwaristov, znalých problematiky mobilnej robotiky, schopných v robotovi vidieť v prvom rade potrebu zložitých modulárnych mechanizmov umelej inteligencie a na základe toho špecifikovať požiadavku na elektronický a strojársky hardware, na rozdiel od absolútne prevládajúceho prístupu strojárov a elektrotechnikov, ktorí softwarovú stránku tradične podceňujú natoľko, že vytvárajú hardware, ktorý nie je možné naprogramovať tak, aby vyvinutý systém mohol zvládnuť moderné problémy. Prostriedkom je vytvorenie robotického laboratória na testovanie moderných softwarových technológii na riadenie mobilných robotov. Plánujeme vyvinúť ho tak, že bude možné realizovať vývoj v ňom na základe teleprezencie, čo bude kľúčové z hľadiska kooperácie s inými pracoviskami zameranými na hardware.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikace projektu:3/2399/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0