24. 9. 2020  13:34 Ľuboš
Akademický informačný systém

Projekty


Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára

Garant: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt navrhuje vybudovanie laboratória robotiky s orientáciou na tvorbu softwaru pre zložité riadiace systémy mobilých robotov. Cieľom je pohnúť komunitu robotikov na Slovensku od zamerania na konštrukčné a hardwarové problémy mobilných robotov pri práci s pomerne triviálnym softwarom ku komplexným riešeniam. V prostredí silnej softwarovej tradície na UI FMFI UK chceme odchovať generáciu softwaristov, znalých problematiky mobilnej robotiky, schopných v robotovi vidieť v prvom rade potrebu zložitých modulárnych mechanizmov umelej inteligencie a na základe toho špecifikovať požiadavku na elektronický a strojársky hardware, na rozdiel od absolútne prevládajúceho prístupu strojárov a elektrotechnikov, ktorí softwarovú stránku tradične podceňujú natoľko, že vytvárajú hardware, ktorý nie je možné naprogramovať tak, aby vyvinutý systém mohol zvládnuť moderné problémy. Prostriedkom je vytvorenie robotického laboratória na testovanie moderných softwarových technológii na riadenie mobilných robotov. Plánujeme vyvinúť ho tak, že bude možné realizovať vývoj v ňom na základe teleprezencie, čo bude kľúčové z hľadiska kooperácie s inými pracoviskami zameranými na hardware.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:
3/2399/04
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0