11. 12. 2019  18:21 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:APVV-15-0783
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:29
Počet oficiálních pracovníků projektu:29

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Petra Urbanovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Justína Mikulášková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Bachár, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Matejovspoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ