6. 12. 2019  16:05 Mikuláš
Akademický informačný systém

Projekty


Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0783
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:29
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:29

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Petra Urbanovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Justína Mikulášková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Bachár, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Matejovspoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ