26. 10. 2020  11:20 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0783
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:29
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
29

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Justína Mikulášková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.
spoluriešiteľ
administratíva
zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Milan Bachár, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Matejov
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ