27. 10. 2020  16:58 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR

Garant: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0397
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:
25
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
25

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
Ing. Peter Dózaspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ