22. 2. 2020  16:32 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom

Garant: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum deformačných procesov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena či už presných rúr alebo rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom pre priemysel je nutné venovať veľkú pozornosť. Racionalizácia výroby vyžaduje analyzovať stavy napätosti a deformácie pri rôznych spôsoboch ťahania rúr (ťahanie na valcovom tŕní, ťahanie na plávajúcom tŕní, ťahanie na tyči, ťahanie prievlačným ťahom - bez tŕňa), pričom osobitnú pozornosť je nutné venovať otázkam možného vývoja finálnych produktov (presných rúr) zvyšovaním intenzity jednotlivých ťahov (max. redukcie a úbery) ako aj možnosti realizácie viacstupňového ťahania (tzv. inkrementálne tvárnenie) bez medzioperačného žíhania. Bude použitý mikroštruktúrny rozbor plastickej deformácie po jednotlivých ťahoch v objeme rúry, analýza limitného stavu plasticity, kedy pri ťahaní rúry dochádza k zvyšovaniu hustoty dislokácií až na jej kritickú úroveň, čo predstavuje imobilitu dislokácií, t.j. vyčerpanie deformačnej schopnosti materiálu s následným porušením materiálu. Experimentálne procesy budú numericky simulované vo virtuálnom prostredí programu DEFORM 3D, numerické modely budú verifikované porovnaním s experimentálnymi výsledkami mikroštruktúrnej analýzy a rozmerovej analýzy využitím počítačovej tomografie. Výsledky výskumu budú následne overené v praxi.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-15-0319
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Košík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Hrušeckýspoluriešiteľ
Ing. Monika Vyskočováspoluriešiteľ