26. 10. 2020  11:55 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom

Garant: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výskum deformačných procesov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena či už presných rúr alebo rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom pre priemysel je nutné venovať veľkú pozornosť. Racionalizácia výroby vyžaduje analyzovať stavy napätosti a deformácie pri rôznych spôsoboch ťahania rúr (ťahanie na valcovom tŕní, ťahanie na plávajúcom tŕní, ťahanie na tyči, ťahanie prievlačným ťahom - bez tŕňa), pričom osobitnú pozornosť je nutné venovať otázkam možného vývoja finálnych produktov (presných rúr) zvyšovaním intenzity jednotlivých ťahov (max. redukcie a úbery) ako aj možnosti realizácie viacstupňového ťahania (tzv. inkrementálne tvárnenie) bez medzioperačného žíhania. Bude použitý mikroštruktúrny rozbor plastickej deformácie po jednotlivých ťahoch v objeme rúry, analýza limitného stavu plasticity, kedy pri ťahaní rúry dochádza k zvyšovaniu hustoty dislokácií až na jej kritickú úroveň, čo predstavuje imobilitu dislokácií, t.j. vyčerpanie deformačnej schopnosti materiálu s následným porušením materiálu. Experimentálne procesy budú numericky simulované vo virtuálnom prostredí programu DEFORM 3D, numerické modely budú verifikované porovnaním s experimentálnymi výsledkami mikroštruktúrnej analýzy a rozmerovej analýzy využitím počítačovej tomografie. Výsledky výskumu budú následne overené v praxi.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0319
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Košík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Monika Vyskočováspoluriešiteľ