11. 12. 2019  4:19 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie prírodných látok pri zlepšovaní kvality potravín obsahujúcich tuky.

Garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:ČÚ 13a
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0