18. 2. 2020  0:59 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:ČÚ 02 VE 08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:07. 07. 2004
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0