Dec 13, 2019   9:50 a.m. Lucia
Academic information system

Projects


dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de

Supervisor: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je šíriť pedagogické a výskumné výsledky v oblasti dizajnu - dizajnérskej kresby na Fakulta architektúry STU v Bratislave, ako základného komunikačného prostriedku dizajnéra smerom k partnerským organizáciám v zahraničí, ako predmet spoločnej neverbálnej komunikácie - najjednoduchšiemu spoločnému prostriedku umeleckého bádania s procese navrhovania a spätne konfrontovať domáce prostredie s výsledkami zahraničných partnerov. Workshop a prezentácia na International day at designcampus_open 2016 predstavujú jednu s možností prienikov pohľadov zúčastnených strán na spôsob tvorby a prehĺbenie ich budúcej spolupráce. /// Charakteristika projektu Zámerom projektuje práve na medzinárodnej platforme pre dizajn International day at designcampus_open 2016 komunikácia a vzájomné zblíženie partnerov, pochopenie rozdielov alebo naopak spoločných postupov v tvorbe prostredníctvom rýchleho dizajnérskeho média komunikácie v procese navrhovania - dizajnérskej kresby, nástroja, ktorý spája všetky druhy vizuálneho umenia. Cieľom je spoločná prezentácie výsledkov workshopu prostredníctvom výstavy. Účastníci: študenti FA STU a Hochschule Coburg. Spoluorganizátor: Hochschule Coburg, Garanti projektu: Mgr.art. Martin Baláž, ArtD. (garant predmetu dizajnérska kresba na FA STU) a prof. Gerhard Kampe (vedúci odboru produktového dizajnu na Hochschule Coburg). Prínosom projektu je prostredníctvom základného komunikačného nastroja - dizajnérskej kresby prehĺbenie vzťahov, výmena skúseností v odbore a príležitosť plánovania spoločnej pedagogickej, umeleckej a výskumnej stratégie
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of Design (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0