May 26, 2019   5:08 p.m. Dušan
Academic information system

Projects


Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky

Supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je poskytnutie vzdelávacích aktivít zameraných na rozširovanie vedomostí o spôsoboch využitia nástrojov územného a krajinného plánovania pre aktivizáciu územného potenciálu vidieka a pre rozvoj lokálnych ekonomík, prostredníctvom vzdelávacieho kurzu a seminára pre obyvateľov vidieka, aktívnych i začínajúcich poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, malé aj stredné podniky vo vidieckych oblastiach. /// Špecifickým cieľom projektu je: - zabezpečiť vzdelávanie o inovatívnych možnostiach územného a krajinného plánovania pre využitie, lokálnych prírodných, územnotechnických, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických zdrojov, vidieckych území v prospech rozvoja lokálnych ekonomík, - zabezpečiť vzdelávanie o inovatívnych možnostiach využitia nástrojov správy územia - územného a krajinného plánovania pre dosiahnutie cieľov udržateľného e environmentálne prijateľného ekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of Landscape and Garden Architecture (FA), Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín (FA)
Project status:Not approved
Project start date :01. 03. 2016
Project close date:30. 09. 2016
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:0