22. 1. 2020  15:23 Zora
Akademický informační systém

Projekty


Výzvy v spájaní Ti zliatin

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Spájanie je metóda, pri ktorej sa všetky časti výrobného procesu spoja nazývajú spojovacie procesy, a teda spojovacie procesy sú nevyhnutné prakticky pre akýkoľvek vyrobený produkt. Najmä spájanie zliatin titánu je nesmierne dôležité pre letecký, vesmírny, automobilový priemysel ako aj biomedicínu. Preto hlavným cieľom produktu je návrh novej stratégie, ako spájať Ti zliatiny navzájom ako aj Ti zliatiny s ostatnými zliatinami. Homogénne a heterogénne spoje budú vyhotovené beztavivovým spájkovaním pomocou laserového lúča alebo ultrazvukovej energie. Reaktívne multivrstvy budú použité pre zlepšenie procesu spájania. Tieto multivrstvy budú fungovať ako vysoko lokalizované zdroje tepla. Budú hodnotené výhody použitia reaktívnych multivrstiev ako prípadného materiálu. Vyhotovené spoje budú (mikro)štruktúrne a mechanicky charakterizované s cieľom určiť najvhodnejšiu metódu spájania ako aj najvyhovujúcejší prídavný materiál.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:SK-PT-2015-0017
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ