30. 10. 2020  18:31 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Projekty


Výzvy v spájaní Ti zliatin

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Spájanie je metóda, pri ktorej sa všetky časti výrobného procesu spoja nazývajú spojovacie procesy, a teda spojovacie procesy sú nevyhnutné prakticky pre akýkoľvek vyrobený produkt. Najmä spájanie zliatin titánu je nesmierne dôležité pre letecký, vesmírny, automobilový priemysel ako aj biomedicínu. Preto hlavným cieľom produktu je návrh novej stratégie, ako spájať Ti zliatiny navzájom ako aj Ti zliatiny s ostatnými zliatinami. Homogénne a heterogénne spoje budú vyhotovené beztavivovým spájkovaním pomocou laserového lúča alebo ultrazvukovej energie. Reaktívne multivrstvy budú použité pre zlepšenie procesu spájania. Tieto multivrstvy budú fungovať ako vysoko lokalizované zdroje tepla. Budú hodnotené výhody použitia reaktívnych multivrstiev ako prípadného materiálu. Vyhotovené spoje budú (mikro)štruktúrne a mechanicky charakterizované s cieľom určiť najvhodnejšiu metódu spájania ako aj najvyhovujúcejší prídavný materiál.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
SK-PT-2015-0017
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administratíva
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ