5. 12. 2019  21:16 Oto
Akademický informačný systém

Projekty


Procesy a faktory vplývajúce na trvanlivosť a bezpečnosť potravín a predmetov denného užívania.

Garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/9132/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0