Oct 27, 2020   4:40 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Projects


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Supervisor: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Basic information
   
Workers
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt si kladie za cieľ vyvinúť alternatívnu techniku snímania mini a mikropredmetov s využitím konfokálnej mikroskopie. Cieľom je využiť existujúce metodiky z oblasti snímania a metrológie makroobjektov a transformovať ich do mikro oblasti. Projekt bude využívať už dostupnú technológiu laserovej konfokálnej mikroskopie a základného polohovacieho zariadenia v osiach x, y, z s piezoelektrickou technológiou. Namiesto ďalšieho nákladného rozširovania stupňov voľnosti pre polohovanie snímaného objektu technológiou piezoelektrických posuvov a rotácie sa využijú dostupnejšie technológie krokových motorov a sofistikovaná optimalizácia polohy snímaných zorných polí pomocou informácií z krokových motorov a referenčných bodov na meranom objekte alebo polohovacom zariadení.
Kind of project:
inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 01. 2016
Project close date:
31. 12. 2016
Number of workers in the project:13
Number of official workers in the project:
13

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ