Feb 17, 2020   7:33 a.m. Miloslava
Academic information system

Projects


Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému

Supervisor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Robotické dynamické systémy môžu byť opísané systémami viazaných nelineárnych diferenciálnych rovníc, čím sa dosiahne široké spektrum možného dynamického správania, vrátane nelineárnych oscilácií a chaotického správania. Keďže pre praktické aplikácie sú potrebné stabilné robotické systémy, výskyt takéhoto druhu správania nie je žiaduci. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť správne matematické modely robotických systémov,na ktorých budú vykonané numerické simulácie, čím sa získajú informácie potrebné pre návrh a riadenie týchto systémov.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:17
Number of official workers in the project:17

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ