Oct 26, 2020   12:24 p.m. Demeter
Academic information system

Projects


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku

Supervisor: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Basic information
      
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Inteligentnú výrobu je možné chápať ako progresívne budovanie integrovaného riadenia výroby, ktoré prepojuje všetky technologické aspekty s pridaním inteligencie prostredníctvom modelovania a pokročilého riadenia vrátane kognitívnych automatizačných konceptov a diagnostických nástrojov
Kind of project:
inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 01. 2016
Project close date:
31. 12. 2016
Number of workers in the project:
17
Number of official workers in the project:17

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
zodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Matej Daňo, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Jurošspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ