Dec 12, 2019   3:36 p.m. Otília
Academic information system

Projects


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku

Supervisor: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Inteligentnú výrobu je možné chápať ako progresívne budovanie integrovaného riadenia výroby, ktoré prepojuje všetky technologické aspekty s pridaním inteligencie prostredníctvom modelovania a pokročilého riadenia vrátane kognitívnych automatizačných konceptov a diagnostických nástrojov
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:17
Number of official workers in the project:17

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matej Daňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Jurošspoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ