28. 1. 2020  2:45 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku

Garant: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inteligentnú výrobu je možné chápať ako progresívne budovanie integrovaného riadenia výroby, ktoré prepojuje všetky technologické aspekty s pridaním inteligencie prostredníctvom modelovania a pokročilého riadenia vrátane kognitívnych automatizačných konceptov a diagnostických nástrojov
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matej Daňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Jurošspoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ