28. 3. 2020  16:35 Soňa
Akademický informační systém

Projekty


Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.

Garant: Ing. Martin Neštický, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie možností syntézy logických programovateľných automatov a riadiacich prvkov, ktoré pre svoje rozhodovanie využíva prvky umelej inteligencie. Subjekt riadenia bude mat za úlohu nájsť cestu bludiskom k zadanému cieľu. Implementácia fuzzy logiky, ktorá slúži ako poradca rozhodovania, by mala priniesť efektívnejšie vyhľadávanie cieľa pri známych špecifických vlastnostiach bludiska. Pri bludiskách, ktorých špecifikáciu systém dopredu nepozná, budeme následne skúmať možnosti využitia neuro-fazzy systémov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:15. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Neštický, PhD.zodpovedný riešiteľ