Oct 25, 2020   1:31 a.m. Aurel
Academic information system

Projects


Vytvorenie licencovanej databázy tvárí

Supervisor: Ing. Barbora Zahradníková, PhD.


Basic information   Workers   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Identikit v kriminalistike predstavuje portrét páchateľa vytvorený forenzným technikom na základe výpovede svedka. Napriek nasadeniu výpočtovej techniky pri vytváraní obrazu, je miera úspešnosti rozpoznania páchateľa na základe identikitu veľmi nízka. Dôvodom je princíp fungovania jednotlivých programov, ktoré vyžadujú koncentráciu svedka na jednotlivé prvky tváre s cieľom následne vyskladať tvár z jednotlivých čŕt. Schopnosť presného pamätania si detailov však človeku nie je prirodzená a len málokto dokáže podať ich presný popis. Program, ktorý sme navrhli, využíva prirodzenú schopnosť človeka rozpoznávať tváre. Aplikácia generuje tváre na základe genetického algoritmu navrhnutého tak, aby sa tváre v jednotlivých generáciách postupne približovali k vzhľadu hľadanej osoby. Cieľom projektu je vytvorenie licencovanej databázy tvárí, ktorá je základným predpokladom pre vytvorenie modelu tváre pomocou analýzy hlavných komponentov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:
Not approved
Project start date :
15. 03. 2016
Project close date:
31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
administrátor
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
zodpovedný riešiteľ