30. 3. 2020  15:41 Vieroslava
Akademický informačný systém

Projekty


Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégii tvorby techniky budov pre zelenú a udržateľnú architektúru

Garant: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nezastupiteľná strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v technike modernej architektúry udržateľnej spoločnosti. Vnútorná štruktúra strategického prvku OZE a ich ekologicky čisté technologické koncepcie konverzie. Jednotný trh energie z fosílnych palív a OZE. Zelená architektúra a zelená budova. Teória a tvorba systému budova - klíma - energia pre zelenú budovu - súčasný aktuálny problém techniky modernej architektúry. Základná štruktúra stratégie definujúca princípy a koncepty zelenej budovy. Vnútorná štruktúra stratégie zvýrazňujúca princípy a koncepty zelenej budovy. Nové koncepčné strategické varianty technológie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre zelené budovy založené na teórii fyzikálnych medzipriestorov. Fyzikálny medzipriestor s kvantifikovaným energetickým režimom ako primárny zdroj energie tepelného čerpadla pre vykurovanie a chladenie zelených budov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek SvF)
Identifikácia projektu:1/0067/16
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0