25. 2. 2020  5:56 Frederik
Akademický informačný systém

Projekty


Štandardizácia a interoperabilita geografických informácií

Garant: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši potrebu interoperability geografických informácií v procese prechodu od národnej ku globálnej štandardizácii geografických informácií. Projekt stanoví spôsoby a metódy tvorby metainformačných systémov na základe určenia štandardov metainformácií s využitím princípov Open GIS a objektovo orientovanej architektúry.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:1/1035/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0