Oct 20, 2019   1:19 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


V4-by acting small we can make a big change

Supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Multidisciplinárny inkluzívny dizajn pre prijímacie a detenčné centrá utečencov, vrátane metodiky navrhovania sociálnych priestorov pre uspokojovanie potrieb detí, mládeže a dospelých utečencov. Metodika bude výsledkom kolektívnej spolupráce partnerov V4 v interdisciplinárnom výskumnom tíme architektov,sociológov, psychológov, a bude overovaná a testovaná prostredníctvom architektonických konceptov. Nepriamo zainteresované strany sú UNHCR, utečenecké komisie, prijímacie centrá, miestne a štátne orgány, profesionálny dizajnéri. "Malým" pôsobením -- sociálny výskum & navrhovania myslenie, urobíme veľkú zmenu -- univerzálna metodológia dizajnu pre priestorové usporiadanie sociálnych priestorov pre uspokojovanie potrieb detí, mládeže a dospelých utečencov, vhodné pre centrá v regióneV4.
Kind of project:International Visegrad Fund - Small grants ()
Department:Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Project status:Not approved
Project start date :01. 09. 2016
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0