29. 1. 2020  2:05 Gašpar
Akademický informační systém

Projekty


Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov.

Garant: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na modelovanie, meranie a overovanie EMC vlastností komplexných systémov rozmiestnených na rozsiahlom priestore. Ciele projektu sú orientované do štyroch oblastí: 1. na rozvoj numerických metód simulácií procesov elektromagnetickej kompatibility komplexných systémov s možnosťou rozšírenia modelovaného priestoru a súčasného zjemnenia konštrukčných detailov modelovaných systémov, 2. na modelovanie správania sa prvkov elektronických systémov pod vplyvom elektromagnetických rušivých faktorov, 3. na rozvoj alternatívnych metód merania a hodnotenia elektromagnetickej kompatibility komplexných systémov a 4. na zdokonalenie metodiky vyhodnocovania neistôt meracích postupov v oblastiach nízkofrekvenčnej a aj vysokofrekvenčnej elektromagnetickej kompatibility.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra merania (FEI)
Identifikace projektu:1/3101/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0