Jan 20, 2020   12:38 p.m. Dalibor
Academic information system

Projects


Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia

Supervisor: Ing. Matúš Beňo, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je zameraný na hodnotenie negatívnych vplyvov na pracovníka z pohľadu vdychovania tuhých a kvapalných aerosólov. Po odbere reálnych vzoriek (pracovníkmi UIBE) budú tieto zanalyzované z pohľadu prvkového zloženia (pracovníkmi UVPT) metódou PIXE (Particle Induced X-ray Emission)
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 04. 2016
Project close date:31. 05. 2017
Number of workers in the project:13
Number of official workers in the project:12

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Matúš Beňo, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Menčík, PhD.spoluriešiteľ