21. 10. 2020  10:29 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej metódy rektifikácie reznej hrany pre zvýšenie výkonu rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov

Garant: Ing. Tomáš Vopát, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Rektifikácia reznej hrany spočíva v tom, že vhodná mikrogeometria reznej hrany je základom pre dosiahnutie vysokej produktivity obrábania predovšetkým ťažkoobrobiteľných a húževnatých materiálov ako austenitické nehrdzavejúce ocele a superzliatiny. Rovnako predpokladom je väčšie nasadenie superzliatin v budúcich rokoch. Predkladaný projekt je zameraný na výskum novej metódy pre rektifikáciu reznej hrany a to: leštenie plazmovým výbojom v elektrolyte (LPVE). Porovnaním trvanlivostí rezných nástrojov rektifikovaných rovnakou metódou s rôznymi polomermi zaoblenia reznej hrany nástroja bude zistená vhodná veľkosť pre obrábanie ťažkoobrobiteľných a húževnatých materiálov. Aplikovaním týchto výsledkov pri výrobe nástrojov predĺžime ich životnosť, čím sa ušetria náklady na nástroje pri obrábaní. Porovnaním trvanlivostí rezných nástrojov rektifikovaných novou metódou LPVE s vybranými priemyselnými metódami s rovnakým polomerom zaoblenia reznej hrany bude zistená aplikovateľnosť skúmanej metódy LPVE.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0097/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Matej Bračík, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Marián Haršáni, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Rudolf Zaujec, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Vopát, PhD.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
spoluriešiteľ
Ing. Boris Pätoprstýspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Marek Vozárspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Hrušecký, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.
spoluriešiteľ