26. 10. 2020  8:54 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum nových spájkovacích zliatin pre priame spájkovanie kovových a keramických materiálov.

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na základný výskum nových spájkovacích zliatin pre priame spájkovanie kovových a keramických materiálov. Ide najmä o výskum spájkovacích zliatin typu Sn-Ti, Sn-La, a Sn-In. Experimentálne budú pripravené nové spájkovacie zliatiny legované malým množstvom aktívnych kovov (Ti, In, La a niektorých ďalších prvkov zo skupiny lantanoidov). Spájky budú navrhnuté s cieľom použitia pri priamom spájkovaní s využitím technológií lasera a výkonového ultrazvuku. Pomocou nových spájkovacích zliatin budú vykonané skúšky technologickej spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájok a spájkovaných spojov pri rôznych podmienkach spájkovania. Študovať sa budú interakcie spájkovacích zliatin typu Sn-Ti, Sn-La, Sn-In s povrchom keramických substrátov. Porovnajú sa jednotlivé mechanizmy vzniku spoja z hľadiska pevnosti spoja, rýchlosti vzniku spoja, životnosti a pod.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0089/17
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Andrea Kuhajdováspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Daniela Šuryováspoluriešiteľ