27. 10. 2020  16:48 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR

Garant: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt cieľovo-orientovaného základného výskumu má za hlavný cieľ systémovo identifikovať komplexnejšie predpoklady, rámcové podmienky, špecifiká, kľúčové procesy, hlavné problémy a riziká, ale aj výhody a kompetencie potrebné pre rozvoj priemyselných inovácií a podporu zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR. Pri orientácii na viac environmentálne, sociálne a kultúrne udržateľné spôsoby priemyselnej výroby a podnikania.Výskum bude prevažne založený na overení a možnom zlepšení metodiky manažérskeho a inovačného hodnotenia University of Cambridge a metodiky inovačného hodnotenia z Dolného Rakúska (I-AM Lower Austria), pričom v tomto projekte je plánovaná spolupráca s autormi týchto metodík. Zameranie tohto výskumu bude prevažne na systémovú analýzu, porovnávanie,hodnotenie a kategorizáciu vedecko-výskumných inovačných, technologických, výrobných, personálnych, finančných a súvisiacich inštitucionálnych procesov a ich determinantov v skúmaných priemyselných podnikoch a regiónoch SR.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0235/17
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Natália Horňáková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Patrik Brigantspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Mesárošová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Šarmírspoluriešiteľ