26. 5. 2020  16:22 Dušan
Akademický informační systém

Projekty


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyvinúť alternatívnu techniku snímania mini a mikropredmetov s využitím konfokálnej mikroskopie. Cieľom je využiť existujúce metodiky z oblasti snímania a metrológie makroobjektov a transformovať ich do mikro oblasti. Projekt bude využívať už dostupnú technológiu laserovej konfokálnej mikroskopie a základného polohovacieho zariadenia v osiach x, y, z s piezoelektrickou technológiou. Namiesto ďalšieho nákladného rozširovania stupňov voľnosti pre polohovanie snímaného objektu technológiou piezoelektrických posuvov a rotácie sa využijú dostupnejšie technológie krokových motorov a sofistikovaná optimalizácia polohy snímaných zorných polí pomocou informácií z krokových motorov a referenčných bodov na meranom objekte alebo polohovacom zariadení. Počas riešenia projektu tvorcovia vytvoria hardvérovú ako aj softvérovú časť systému. Prínosom projektu bude vytvorenie unikátneho systému merania a programového balíka použiteľného v oblasti výskumu a priemyselného vývoja.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:
1/0245/17
Stav projektu:
Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
zodpovedný riešiteľ
administrátor
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Michal Eliašspoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Znamenákspoluriešiteľ