22. 10. 2020  23:50 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr.

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:
1/8263/01
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0