18. 2. 2020  9:01 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov

Garant: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aktuálnu potrebu inovácie edukačného procesu výučby predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov. Predkladá návrh na skvalitnenie vyučovania predmetov cestou modernizácie virtuálneho laboratória a vybudovania nového experimentálneho pracoviska určeného na realizáciu technologických skúšok.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:026STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Košík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ