28. 10. 2020  6:41 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov

Garant: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na aktuálnu potrebu inovácie edukačného procesu výučby predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov. Predkladá návrh na skvalitnenie vyučovania predmetov cestou modernizácie virtuálneho laboratória a vybudovania nového experimentálneho pracoviska určeného na realizáciu technologických skúšok.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:026STU-4/2017
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administrátor
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčík, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ