24. 1. 2020  5:45 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Evokované potenciály a iridoscop

Garant: doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ľudské telo generuje elektrickú energiu v dôsledku akcií ľudského organizmu, bunkovej respirácii, v dôsledku traum a piezoelektrickej aktivity. Vznikajúce elektrické prúdy vytvárajú silové polia, kondenzácia ktorých vytvára meridiánový systém vo forme siete. Systém aktívnych bodov a meridiánov má v organizme nezastupiteľnú informačnú, energetickú a regulačnú úlohu a v prevencii, diagnostike a liečbe ho používa i akupunktúra. Tok energie v jej rôznych formách v rámci tohto systému má svoje mnohé zákonitosti a jeho poruchy sa prejavujú na celkovej kondícii a stave organizmu. Prejavujú sa nielen vo svojej pôvodnej energeticko-informačnej rovine, ale aj v rovine psychoregulatívnej a biochemicko-morfologickej. Bežná klinická prax vyžaduje diagnostiku, ktorá je inštrumentalizovaná a umožňuje reprodukovateľné zisťovanie kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľov tak, aby ich bolo možné dokumentovať v chorobopise pacienta. Požiadavkou pre klinickú aj experimentálnu prax je aj porovnateľnosť výsledkov, ktoré boli získané na rozličných pracoviskách.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:4//1010/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0