19. 1. 2020  16:54 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Projekty


Navrhovanie a bezpečnosť kryprografických aplikácií.

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti sme svedkami prelomenia viacerých kryptografických algoritmov. Preto je nevyhnutné zintenzívniť výskum a hľadať nové postupy, ktoré by nahradili staré. Navyše mnohé aplikácie zavádzané do praxe majú osobité požiadavky na architektúru, pre ktorú často nie je známe adekvátne riešenie. To sa týka všetkých kryptografických primitívov, počnúc výmenou kľúča cez samotný šifrovací algoritmus až po analýzu možných útokov. Neodmysliteľnou súčasťou návrhu kryptografických aplikácií je aj otázka bezpečného prenosu, uchovávania a autenticity dokumentov. Našim cieľom je nájsť vhodné teoretické aj prakticky aplikovateľné riešenia, ktoré budú vyhovovať nielen požiadavkám na bezpečnosť, ale aj požiadavkám na rýchlosť prenosu a pri práci s databázami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikace projektu:1/3115/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0