10. 12. 2019  0:00 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Navrhovanie a bezpečnosť kryprografických aplikácií.

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti sme svedkami prelomenia viacerých kryptografických algoritmov. Preto je nevyhnutné zintenzívniť výskum a hľadať nové postupy, ktoré by nahradili staré. Navyše mnohé aplikácie zavádzané do praxe majú osobité požiadavky na architektúru, pre ktorú často nie je známe adekvátne riešenie. To sa týka všetkých kryptografických primitívov, počnúc výmenou kľúča cez samotný šifrovací algoritmus až po analýzu možných útokov. Neodmysliteľnou súčasťou návrhu kryptografických aplikácií je aj otázka bezpečného prenosu, uchovávania a autenticity dokumentov. Našim cieľom je nájsť vhodné teoretické aj prakticky aplikovateľné riešenia, ktoré budú vyhovovať nielen požiadavkám na bezpečnosť, ale aj požiadavkám na rýchlosť prenosu a pri práci s databázami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3115/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0