7. 4. 2020  14:01 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium radiačného krehnutia v pokrokových konštrukčných materiáloch jadrových zariadení.

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá štúdiom procesov radiačnej degradácie kovových materiálov uvažovaných pre aplikácie v nových jadrovo-energetických zariadeniach (ITER, reaktory Generation IV). Ide najmä o zliatiny typu Eurofer s rôznym obsahom chrómu a modelové ocele tlakovodných reaktorov s meniacim sa obsahom niklu a mangánu. Radiačné namáhanie bude dosahované: a) pomocou neutrónov vznikajúcich v reálnych podmienkach komerčne využívaných reaktorov VVER-440 (vzorky z programov overovacích vzoriek EBO a EMO), b) pomocou experimentálnej simulácie bombardovaním ionizovaných atómov H2+. Tento proces ožarovania budeme zabezpečovať v našom Laboratóriu iónových zväzkov v Bratislave.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:1/3188/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0