12. 12. 2019  4:42 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov.

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh metód a prostriedkov pre inteligentné sprístupňovanie, sparcovanie a prezentovanie informácií v distribuovanom prostredí. Návrh modelu pre distribuovanú reprezentáciu virtuálneho prostredia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0161/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0