5. 7. 2020  6:05 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Projekty


Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt rieši nasledujúce problémové oblastí - vypracovanie metódy hodnotenia štruktúr malých a stredných vodných tokov na Slovensku pre RS EU - analýza a modelovanie kvality akvatického a terestrického habitatu orientovaného na určenie neovplyvneného stavu vodných plôch pre RS EU
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:
1/2141/05
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0