21. 10. 2020  5:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh ohrevových sústav a ich regulácie pre urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom

Garant: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Pri nízkych teplotách možno betonárske procesy realizovať iba s použitím technologických opatrení, napr. ohrevom tvrdnúceho betónu elektrickými vodičmi. Dodávku tepla treba regulovať tak, aby bol priebeh hydratácie optimálny. Jednou z možností je automatické riadenie ohrevu na základe snímania teploty a využitia teórie zrelosti betónu.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:
1/2155/05
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0