22. 2. 2020  17:44 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá výskumom priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin. Navrhnuté a experimentálne pripravené budú nové aktívne spájkovacie zliatiny. Aktívne zliatiny budú na báze cínu alebo india legované aktívnym kovom napr. Ti, La, Zr, Hf, Y a pod. Predpokladá sa, že aktívny prvok bude v procese spájkovania reagovať s povrchom substrátu a zabezpečí tak zmáčavosť spájky na keramickom alebo inak ťažkospájkovateľnom materiáli. Projekt je založený na myšlienke priameho beztavivového spájkovania. Na ohrev pri spájkovaní sa použijú vysokokocentrované zdroje ohrevu ako je laser a elektrónový lúč. Na aktiváciu nových spájkovacích zliatin sa použije výkonný ultrazvuk. Zisťovať sa bude materiálová spájkovateľnosť novo vytvorených spájok. Stanovia sa kritéria spájkovateľnosti ako je: zmáčavosť, roztekavosť, difúzia a pod. Študovať sa budú interakcie na rozhraní substrát/spájka. Porovnajú sa jednotlivé mechanizmy vzniku spoja z hľadiska pevnosti spoja, rýchlosti vzniku spoja, životnosti a pod.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-16-0046
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:16

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Andrea Kuhajdováspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ