20. 1. 2020  7:22 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Automobilová Junior Akadémia (AJA)

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:AJA vznikla ako spoločný projekt ZAP SR, spoločností Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia, Kia Motors Slovakia a slevenských univerzít, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta STU Bratislava a MTF STU Trnava. AJA je letná tematická akadémia organizovaná v Trnave, Žiline a Bratislava a je určená pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ alebo pre študentov tercie, resp. kvarty na osemročných gymnáziách.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:PSA16_8
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:23. 06. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2021
Počet pracovníkov projektu:32
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:31

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Kuhajdováspoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuracina, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Némethspoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Filip Polakovičspoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčík, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Denis Benkospoluriešiteľ
PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Janíčekspoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Dorota Horváthspoluriešiteľ
Ing. Barbora Ludrovcováspoluriešiteľ
Ing. Ján Milde, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Viliam Sedlákspoluriešiteľ