25. 1. 2020  3:18 Gejza
Akademický informační systém

Projekty


Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Náplňou vedeckého projektu je rozvoj metód štúdia materiálov a ich použitie na reálne sústavy. Ťažisko experimentálnych prác bude spočívať v meraní kinetiky procesov vykazujúcich indukčnú periódu, a to najmä termooxidácie materiálov a fázových prechodov, termoanalytickými metódami. Objektmi štúdia budú hlavne polyméry stabilizované i nestabilizované, ako aj iné materiály. Meraním reziduálnej termooxidačnej stability sa stanoví ekvivalencia medzi zrýchlenými testami starnutia a prirodzeným starnutím materiálov a metóda sa bude aplikovať na predikciu životnosti materiálov v extrémnych podmienkach, napr. v automobilovom priemysle alebo atómových elektrárňach. Experimentálne výsledky budú interpretované pomocou teoretických modelov zahŕňajúcich kinetiku, termodynamiku a štatistickú termodynamiku procesov za implementácie moderného matematickéhoaparátu, a to teórie fraktálov a neurónových sietí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/3567/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0