26. 1. 2020  2:51 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Riziká zvyšovania rozpočtových nákladov verejných prác

Garant: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Celkovým zámerom projektu je výskum závislosti ekonomickej efektívnosti verejných prác na dodržiavaní rozpočtových nákladov stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom posudzovania rizík zvyšovania rozpočtových nákladov stavieb počas celého životného cyklu verejnej práce.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikácia projektu:1/3793/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0