30. 5. 2020  15:04 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU

Garant: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Dlhodobým zámerom STU v Bratislave je upevniť pozíciu univerzity v európskom výskumnom priestore, zlepšiť výskumnú infraštruktúru a modernizovať priestorovú infraštruktúru. Projekt vytvára priestor pre bezprostrednú spoluprácu s medzinárodnou hospodárskou praxou, čo umožni zefektívnenie transferu vedeckých poznatkov do praxe a vznik nových a rozširovanie súčasných medzinárodných partnerstiev
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
20161209141117010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
27

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
administrátor
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Matúš Dubecký, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Muška
spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
administrátor na UVPT
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ