Jan 19, 2020   2:23 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Projects


Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov

Supervisor: Ing. Denisa Pangrácová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt bude zameraný na zostrojenie modifikovanej Hartmanovej trubice na meranie minimálnej iniciačnej energie priemyselných a potravinárskych prachov, ako aj na štúdium charakteristík prachov s dôrazom na ich horľavosť a výbušnosť. Prípadné finančné prostriedky by sa využili na nákup častí, ktoré sa využijú na zostrojenie modifikovanej Hartmanovej trubice, ktoré významne prispejú ku komplexnejšiemu štúdiu problematiky požiarnej bezpečnosti.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
Ing. Denisa Pangrácovázodpovedný riešiteľ