28. 3. 2020  19:51 Soňa
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.0

Garant: Ing. Martin Neštický, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na štúdium procesnej úrovne laboratórneho zariadenia hybridného výrobného systému. Pri vykonávaní výskumu v rámci konceptu Industry 4.0 je nevyhnutná dostatočná znalosť technologického zariadenia, na ktorom sa bude výskum aplikovať. Hybridný výrobný systém je vybavený modernými riadiacimi prostriedkami a umožňuje nasadenie a testovanie mnohých princípov riadenia v rámci konceptu Industry 4.0. Zberom, analýzou a vhodnou prezentáciu informácii na technologickej úrovni chceme dosiahnuť aby práca s predmetným zariadeným bola rýchlejšia, efektívnejšia a šetrila prostriedky každého výskumníka. Riešením projektu chceme taktiež dosiahnuť bezproblémový chod celého predmetného zariadenia a tak využiť jeho úplný potenciál, znížiť frekvenciu výskytu chýb na zariadení, vyriešiť komunikáciu a navrhnúť metódu pre zber údajov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:22. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Neštický, PhD.zodpovedný riešiteľ